Φωτοδυναμική Θεραπεία PDT

Η μέθοδος εφαρμόζεται στην σύγχρονη Δερματολογία για την αντιμετώπιση της ενεργού ακμής.

Η Φωτοδυναμική θεραπεία PDT ενεργοποιεί την παραγωγή ελεύθερων ριζών με αποτέλεσμα να έχουμε θάνατο του βακτηριδίου της ακμής.

Στο πρώτο στάδιο τοποθετούμε στο πρόσωπο του ασθενή την φωτοευαισθητοποιού ουσία με τοπική επάλειψη.

Στο δεύτερο στάδιο ενεργοποιούμε την φωτοευαισθητοποιο ουσία μέσω συγκεκριμενου μήκους κύματος φωτός.

Η θεραπεία είναι ανώδυνη και μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις κλασσικές θεραπείες ακμής τοπικές, η peros χορήγησης.

Η θεραπεία της ακμής είναι μία πολύπαραγοντική θεραπεία , εξαρτάται από τον τύπο της ακμής , τον τύπο του δέρματος και την συμμόρφωση του ασθενή.

Τα αποτελέσματα ποικίλουν ανάλογα με την βαρύτητα της ακμής.

Στο Derma Check εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες συνδυαστικές μεθόδους ώστε το αποτέλεσμα να είναι ορατό σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Θεραπείες Προσώπου

Θεραπείες Σώματος

Δερματολογία Δέρματοχειρουργική

Hot θεραπείες

Κλινική μαλλιών