ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ

Στην κλινική μας η διάγνωση της ανέχομαι την βιάσεις γίνεται εκτός από την κλινική εξέταση
με την λήψη
δείγματος από το νύχι και την ΟΝΥΧΟΣΚΟΠΗΣΗ.
Στην κλινική μας η διάγνωση της ονυχομυκητιάςης βασίζεται στην κλινική εξέταση , στη λήψη
δείγματος από το νύχι και στην ΟΝΥΧΟΣΚΟΠΗΣΗ
1 Κάντιντιαση ονύχων
2 Δερματοφυτια ονύχων

Η θεραπεία της ονυχομυκητιάςης είναι χρονοβόρα θεραπεία και μπορεί να περιλαμβάνει :
1 φαρμακευτική αγωγή
2 Τοπικά σκευάσματα
3 Θεραπεία με λέιζερ

Στην κλινική μας θεραπεύουμε όλες τις μορφές ονυχομυκητιάςης

Θεραπείες Προσώπου

Θεραπείες Σώματος

Δερματολογία Δέρματοχειρουργική

Hot θεραπείες

Κλινική μαλλιών