Κονδυλώματα

Τα κονδυλώματα οφείλονται στον ιό των ανθρωπίνων φυλλωμάτων HPV και είναι το πιο κοινό
αίτιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νοσημάτων συναντούμε περίπου 70 διαφορετικούς γονότυπος του
ιού HPV και αυτή διακρίνεται σε δύο είδη ψηλού κινδύνου και χαμηλού κινδύνου υψηλού
κινδύνου είναι υπεύθυνοι για την εμφάνιση διαφόρων δυσπλασιών καθώς και για την εμφάνιση
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Οι γονότυποί που είναι υπεύθυνοι για την εμφάνιση
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι ο HPV 6 Και 11
Ο κύριος τρόπος μετάδοσης των κονδυλωμάτων γίνεται κατά τη σεξουαλική επαφή καθώς και με
την επαφή του δέρματος ή και στο βλεννογόνο του στόματος . Συχνά εμφανίζονται με
υποκειμενικές μορφές δηλαδή μορφές οι οποίες δεν είναι ορατές.
Η πιο συχνές περιοχές στις οποίες εμφανίζονται τα κονδυλώματα είναι στα εξωτερικά κι
εσωτερικά γεννητικά όργανα Ο ιός μεταδίδεται από τη μία περιοχή στην άλλη μέσω μικρών
αμυχών κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής
Η διάγνωση των κονδυλωμάτων σήμερα μπορεί να γίνει εύκολα με το DNA τεστ ανίχνευσης Ιών
HPV.
Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ανιχνεύσουμε ακριβώς τον τύπο του ιού έτσι ώστε να
γνωρίζουμε αν ο ιός είναι επιθετικός ή όχι
Η διάγνωση με DNA τεστ πραγματοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις όπου παρατηρείται
υποτροπιάζουσα λοίμωξη.
Στην κλινική Μας εφαρμόζουμε τη μέθοδο ληψης για το συγκεκριμένο τεστ.
Θεραπεία κονδυλωμάτων με CO2 λέιζερ
Η αντιμετώπιση των κονδυλωμάτων με λέιζερ CO2 αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο
αντιμετώπισης των κονδυλωμάτων .Με τη χρήση του συγκεκριμένου λέιζερ επιτυγχάνουμε την
αφαίρεση των επιφανειακών βλαβών αλλά και την ριζική αντιμετώπιση των εν τω βάθει Βλαβών.
Η θεραπεία μέ CO2 λέιζερ είναι αναίμακτη , ανώδυνη χωρίς σημάδια και σε πολλές περιπτώσεις
χρήζει μόνο μίας συνεδρίας .

Η κρυοθεραπεία είναι η πιο παλιά μέθοδος αντιμετώπισης των κονδυλωμάτων. Με τη μέθοδο αυτή
προκαλούμε ψύξη με υγρά άζωτο για οποία διοχετεύεται είτε με τη μορφή σπρέι είτε με τη
μορφή κρυωδιου . Εφαρμόζεται συνήθως χωρίς τοπική αναισθησία και οι συνεδρίες είναι
επαναλαμβανόμενες κάθε μία έως δύο εβδομάδες. Σε σχέση με την θεραπεία laser έχουμε
μεγαλύτερο Ποσοστό υποτροπών.

Η μέθοδος είναι παλαιότεροι και προκαλούμε καταστροφή των βλαβών με electro διαθερμία.
Συνήθως χρησιμοποιούμε τοπική αναισθησία , λόγω των μεγάλων θερμικών βλαβών υπάρχει
πιθανότητα δημιουργίας ούλων .
Το ποσοστό των υποτροπών είναι αρκετά υψηλό.
Η θεραπεία εφαρμόζεται μόνο κατά περίπτωση επί εμφανίσεως φίμωσης η παραμελημένων μορφών
στην περιοχή του δακτυλίου.

Μυρμηγκιές

Συναντούμε τις μυρμηγκιές συνήθως στα χέρια τα πόδια και το πρόσωπο.
Η μετάδοση γίνεται με την άμεση επαφή με τον ιο Και ευνοείται κυρίως κατα τους
καλοκαιρινούς μήνες λόγω της μεγάλης έκθεσης του στους παράγοντες που ευνοούν την
ανάπτυξη της μυρμήγκιας.
Η παρατεταμένη υγρασία επίσης είναι ευνοϊκος παράγοντας για την ανάπτυξη της μυρμηγκιάς .

Διακρίνονται σε:
1 Κοινές μυρμηγκιές
2 Ομαλές μυρμηγκιές
3 Θηλωματώδεις μυρμηγκιές
4 Δακτυλιοειδεις μυρμηγκιές

Η διάγνωση γίνεται κυρίως από δερματολόγο μετά από κλινική εξέταση

Παράγοντες οι οποίοι κατευθύνουν τη θεραπεία της Μυρμηκιας στην κλινική μας είναι:
Ο τύπος της Μύρμηγκιας και η θέση της βλαβης.

Στο DERMA CHECK χρησιμοποιούμε :

1 θεραπεία μέ CO2 LASER
2 θεραπεία με κρυοθεραπεία
3 θεραπεία με Διάθερμοπηξια
4 θεραπεία με τοπική χρήση χημικών παραγόντων
5 θεραπεία για παιδιά
6 εναλλακτικές θεραπείες
7 Συνδυαστικές θεραπείες

Θεραπείες Προσώπου

Θεραπείες Σώματος

Δερματολογία Δέρματοχειρουργική

Hot θεραπείες

Κλινική μαλλιών